Ex Cinema Aurora, nightclub in Livorno, Tuscany, Italy